Condicions d'ús

Cada usuari registrat (d'ara en endavant MANAGER) al joc www.strikermanager.com (d'ara en endavant STRIKER) ha de seguir aquestes normes. L'administració es reserva el dret d'excloure de forma permanent del joc a qualsevol MANAGER que infringeixi alguna d'aquestes normes.

L'administració es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes normes si és necessari.

1) Està prohibit que el mateix MANAGER controli més d'un equip. Si dos o més MANAGERS comparteixen la mateixa IP (utilitzen la mateixa xarxa d'Internet per connectar-se), seran bloquejats automàticament entre ells i no podran fer transferències, traspàs de jugadors o jugar lligues privades amb premis.

També està prohibit dur a terme accions encaminades a eludir aquestes limitacions.

2) Les transferències que siguin massa altes o massa baixes - comparades amb el preu mig del mercat en el moment de la transferència - podran ser regulades per un Fiscal o Administrador del joc.

3) Està absolutament prohibit dur a terme accions destinades a enganyar un altre MANAGER per al teu propi benefici, per al benefici d'altres o en detriment d'un altre MANAGER.

4) Les accions que sense cap dubte vagin en contra del propi compte seran sancionades. Aquesta sanció pot afectar tant el MANAGER culpable com els possibles beneficiaris. No està permès alterar el desenvolupament normal de STRIKER en benefici de qualsevol altre MANAGER. Les accions que proporcionin beneficis excessius a determinats MANAGERS en comparació amb altres estaran sotmeses a sanció.

5) Està prohibit insultar, desqualificar o molestar significativament altres MANAGERS.

6) El xat de Discord i el xat de STRIKER estan subjectes a les seves pròpies normes -detallades a continuació- i el seu ús implica el compliment d'elles.

7) Està prohibit utilitzar scripts (eines externes per a l'automatització de tasques).

8) Està prohibit aprofitar qualsevol defecte en el joc. Si qualsevol MANAGER descobreix alguna errada en el sistema, té l'obligació de comunicar-la a un Administrador, Fiscal o Moderador a través de correu electrònic a info@strikermanager.com.

9) Està prohibit prendre possessió del material amb drets d'autor de STRIKER. STRIKER no es fa responsable de l'ús de material amb drets d'autor contribuït per un MANAGER al joc i es reserva el dret de eliminar aquest material en qualsevol moment.

10) Està prohibit crear o participar en xats que no siguin els proporcionats per STRIKER al MANAGER. Serà motiu d'expulsió directa per representar una manipulació i ús no controlat dels recursos del joc que puguin afectar el rendiment i el bon funcionament del joc.

Els xats permessos són exclusivament: Xat general, xat de mercat, xat de lliga regular i privada, així com els xats entre dos usuaris que es creen mitjançant l'opció corresponent en el perfil del MANAGER.

11) Està prohibit fer publicitat de negocis privats dins del joc sense l'autorització de STRIKER. Això inclou també anuncis per a la venda d'usuaris en qualsevol espai del joc (noms d'equip, estadi, aficionats o jugadors, comunicats de premsa, etc.).

L'estar registrat a STRIKER implica el compliment d'aquestes normes.

Atenció

Els usuaris que notin una infracció d'aquestes normes ens han de notificar utilitzant les eines proporcionades per a aquest propòsit.

Un Fiscal revisarà els fets, avaluarà la gravetat dels mateixos i decidirà si mereixen una sanció.

En cas de desacord amb aquesta sanció o dubtes sobre el rendiment del Fiscal encarregat, es presentarà una queixa directament a un Administrador a través dels canals habituals de contacte.

L'administració no considerarà cap cas fins que hagi estat avaluat pels Fiscals.

Qualsevol reclamació o queixa només serà considerada si està relacionada amb la temporada actual. Com a cas excepcional, es podran acceptar queixes de temporades anteriors, sempre que no hagi passat més d'una setmana des del tancament de la temporada.

NORMES GENERALS D'ÚS DE DISCORD I XAT

Fer ús de Discord i dels xats implica el compliment d'aquestes normes. L'Administració es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes normes si és necessari.

1 ) ADMINISTRADORS, FISCALS I MODERADORS

Els administradors, fiscals i moderadors tenen el poder d'editar, moure, esborrar o tancar qualsevol tema que incompleixi les normes esmentades anteriorment.

No es tolerarà cap tipus d'atac contra els administradors, fiscals i moderadors per les decisions que prenguin en l'exercici de les seves funcions.

En cas de discrepància o dubte sobre el rendiment del fiscal o moderador responsable, cal presentar-ho en privat a aquest, i si persisteixen les queixes, presentar-ho directament a un administrador a través dels canals de contacte habituals.

Els fiscals i moderadors són voluntaris amb les seves pròpies obligacions i temps limitat per al desenvolupament de la seva feina. Per tant, és possible que no puguin respondre o aclarir els dubtes plantejats de manera instantània. No obstant això, ho faran en la mesura del possible o del raonable, sempre que es faci a través dels canals esmentats anteriorment.

Les acusacions particulars estan completament prohibides a Discord i als xats, així com els comentaris sobre un rendiment particular de moderació. La manera de fer-les, sempre amb respecte, és mitjançant els canals de contacte habituals.

2) COEXISTÈNCIA

Tots els usuaris han de contribuir a una bona coexistència a Discord i als xats mantenint el respecte i l'educació.

En cas de conflictes entre usuaris, els administradors, fiscals i moderadors els donaran l'oportunitat de resoldre'ls de manera amistosa, reservant-se el dret d'intervenir si algun dels usuaris incompleix les normes.

A Discord i als xats és necessari expressar-se de la manera més correcta possible, incloent l'ortografia, perquè tots els usuaris puguin entendre's adequadament. L'ús de l'abreviatura de missatges (SMS) està prohibit.

L'ús abusiu de lletres majúscules es considera cridar, i per tant, no està permès utilitzar-lo ni a Discord ni als xats.

3) PRIVACITAT

No està permès infringir la privacitat d'altres usuaris. Està prohibit reproduir converses privades amb altres usuaris. També està prohibit fer ús de material fotogràfic que pertanyi a altres usuaris.

En cas d'incompliment o abús, s'utilitzaran les eines disponibles per posar fi a la situació; de manera excepcional, només aquelles converses que constitueixin "trampes" o evidència d'aquestes podran ser revelades a un fiscal o moderador.

4) LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

La llibertat d'expressió està garantida a Discord i als xats de STRIKER sempre que no excedeixi els límits establerts prèviament. Tots els usuaris han de:

- Assegurar el respecte i la harmonia entre tots els usuaris.

- Evitar rumors que constitueixin insults, difamacions o calúmnies contra qualsevol persona física o jurídica.

- Evitar temes amb contingut sexual o violent inequívoc.

- Evitar parlar de política i contingut socialment compromès.

En qualsevol cas, STRIKER es desvincula de qualsevol responsabilitat per les opinions expressades pels seus usuaris, tant a Discord com al xat, que correspondran únicament a l'autor dels mateixos.

5) USOS INCORRECTES

Els usuaris de Discord/xat renuncien a utilitzar-lo en benefici propi i es comprometen a evitar qualsevol activitat il·legal o il·lícita o qualsevol altre comportament que pugui causar risc o danys a STRIKER.

- No es permet cap tipus de publicitat al Discord/Xat. STRIKER es reserva el dret de suprimir qualsevol material que consideri inacceptable en aquest sentit.

- L'apologia de la pirateria o qualsevol altra infracció del dret d'autor comportarà el tancament de qualsevol fil que en faci referència.

6) NORMES ESPECÍFIQUES PER A L'ÚS DEL XAT

La majúscula està restringida a:

- Paraules que han de començar amb majúscula per qüestions d'ortografia.

- Posicions dels jugadors: PT, LE, DCE, MCE, DCD, LD, MCD, EI, MIC, MC, MDC, DRE, MD, ESD, DC, DRE.

- L'ús de símbols està restringit a: ; / - _ " % ¡! ¿?. L'abús d'aquests símbols pot ser sancionat.

- No es permetrà l'ús d'icons o elements similars als mostrats a continuació: ☆ " ۞ ① ▓▒ ░░ ► ☻ ▀▄

- Es demana als usuaris que adaptin el contingut de les seves converses a la funció del xat en què es troben:

-- *El xat general és per parlar de temes generals.

-- *El xat de mercat és per parlar de compres, vendes i cessions. No obstant això, no es permet publicar enllaços relacionats amb la compra i venda de jugadors. El xat privat s'utilitzarà per a aquestes finalitats.

ATENCIÓ

Qualsevol DIRECTOR que observi l'incompliment de qualsevol de les normes esmentades anteriorment pot cridar l'atenció de l'usuari en qüestió.

Si després de la crida d'atenció l'incompliment continua o la resposta no és adient, cal notificar a un Moderador actiu en aquell moment.

La sanció per l'incompliment de qualsevol d'aquestes normes serà normalment una prohibició de xat durant 24 hores. La gravetat de la sanció pot augmentar per repetició i pot arribar a la retenció de l'equip.

ATENCIÓ A L'USUARI

La manera més ràpida i efectiva de contactar amb el servei d'atenció al client és mitjançant correu electrònic a l'adreça info@strikermanager.com.

TERMES I CONDICIONS GENERALS

UPLAY Online S.L. (d'ara endavant, UPLAY) és el propietari del lloc web www.strikermanager.com i opera el joc en línia Striker Manager (d'ara endavant, STRIKER).

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és:

UPLAY Online

Avda. Meridiana, 350 7ºC

C.P. 08027 Barcelona

NIF: B65226953

Correu electrònic de contacte info@strikermanager.com

L'accés i/o ús dels portals de STRIKER atorga la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que puguin ser obligatòries.

El lloc web de STRIKER proporciona accés a una multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant 'els continguts') a Internet que pertanyen a STRIKER o als seus llicenciants als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que pugui ser necessari per accedir a certs serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable de proporcionar informació veritable i lícita. Com a resultat d'aquest registre, a l'USUARI se li podrà proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que STRIKER ofereix a través de les seves pàgines web i, a manera d'exemple però sense limitar-se a això, a no utilitzar-los per a (i) realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, apologia del terrorisme o contraris als drets humans; (iii) causar danys als sistemes físics i lògics de STRIKER, els seus proveïdors o tercers, introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. STRIKER es reserva el dret de suprimir qualsevol comentari o aportació que vulneri el respecte a la dignitat de la persona, que sigui discriminatori, xenòfob, racista, pornogràfic, que vulneri la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat públics o que, en la seva opinió, no siguin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, STRIKER no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través del Discord, els fòrums, els xats o altres eines de participació.

STRIKER per si mateix o com a cessionari, és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en aquestes (incloent-hi, entre d'altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de STRIKER o dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i mitjà tècnic, sense l'autorització de STRIKER. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat de STRIKER. Podeu visualitzar els elements de les diferents pàgines web i fins i tot imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o a qualsevol altre suport sempre que sigui exclusivament per a ús personal i privat. L'USUARI haurà de s'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de STRIKER.

STRIKER es reserva el dret de fer canvis no anunciats que consideri adequats a les seves pàgines web, podent canviar, suprimir o afegir tant el contingut com els serveis prestats a través de les mateixes com la manera en què es presenten o es situen a les seves pàgines web.

En el cas que les pàgines web continguen enllaços o hipervincles a altres llocs web d'Internet, STRIKER no exercirà cap control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas STRIKER assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç que pertanyi a un altre lloc web, ni garantirà l'disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l'exactitud, l'exhaustivitat, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquests hipervincles o altres llocs web d'Internet. De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions exteriors no implica cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

STRIKER es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a les seves pàgines web i/o als serveis oferts sense avís previ, a instància pròpia o a petició d'un tercer, als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

STRIKER perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions, així com qualsevol ús inadequat de les seves pàgines web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre segons la llei.

STRIKER pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades tal com apareixen aquí. La validesa d'aquestes condicions dependrà de la seva exposició i romandrà en vigor fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

STRIKER pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades tal com apareixen aquí. La validesa d'aquestes condicions dependrà de la seva exposició i romandrà en vigor fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

La manera més ràpida i efectiva de posar-se en contacte amb el servei d'atenció a l'usuari és mitjançant correu electrònic a l'adreça info@strikermanager.com